Opdrachten

Zoals u kunt opmaken uit mijn Curriculum heb ik veel opdrachten uitgevoerd. Kleine en grote en heel divers. Opdrachten in de openbare ruimte vereisen naast artistiek en ruimtelijk inzicht, veel praktische en technische kennis. Op grond van deze verworvenheden was het mij mogelijk opdrachten aan te gaan die een mengvorm opleveren. Soms in de vorm van een monumentaal kunstwerk, dan weer in combinatie met gebruiksfuncties. De oorlogsmonumenten reken ik gemakshalve maar tot de laatste categorie.

U treft een aantal voorbeelden aan onder het Opdrachten menu op deze website die de veelzijdigheid van mijn werkzaamheden op dit terrein onderstrepen.