Vrij werk

Al vanaf mijn vroege jeugd heb ik me bezig gehouden met beeldende kunst. Dat resulteerde in verschillende onderzoekende perioden. Vanaf het platte vlak vond een ontwikkeling plaats naar het drie dimensionale. Materialen waren altijd ondergeschikt aan het beoogde doel.
Terug blikkend vallen een aantal stijlperioden te herkennen. De meest belangrijke waren;
Geometrische periode – Architecturale periode – Bruggen periode – Recent werk
Deze laatste periode werd afgesloten direct na de voltooiing van de Fiets-Voetgangersbrug “De Freule”.
Van deze verschillende periodes treft u een bescheiden dwarsdoorsnede aan op deze website. Op dit moment hebben mijn artistieke werkzaamheden als uitgangspunt “Het IK in relatie …” Ook daarvan zijn een aantal werken op deze website te zien. Ik wens u veel genoegen met het bekijken van de fotocollage’s.